ஜான் போஸ்கோ பிரகாஷின் வேண்டுகோள்

ஊரகவளர்ச்சித்துறையில் ஊழலற்ற நிர்வாகம் அமைய வழி-அரசுக்கு வேண்டுகோள்….

Also Read  ஊராட்சி மன்றங்களில் அரசியல் சாயம் கூடாது...! மாநிலத்தலைவர் பேட்டி..!!!